Menu

Startside

Hva gjør en kiropraktor

Hva kan en kiropraktor hjelpe
deg med


Om kiropraktikk

Utdanning / Offentlig
godkjennelse /Trygderefusjon


Låsning

Klinikken

Lenker

Nyheter/artikler

Kontakt oss

Granstunet, 2711 Gran

Telefon: 61 33 15 88.

Domain:
www.hadelandkiropraktiskesenter.com

Copyright © 2008 HADELAND KIROPRAKTISKE SENTER

Hva kiropraktoren gjør 
 
En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparat og nervesystemet

Sykehistorien

Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser.
En grundig sykehistorie er en sentral faktor for å kunne stille en så riktig diagnose som mulig. Pasient journalen blir oppbevart i henhold til de gjeldende krav som helsemyndighetene stiller til offentlig godkjent helsepersonell mht journalføring og taushetsplikt
 
Klinisk undersøkelse og diagnostisering
 
Undersøkelsen innbefatter inspeksjon og analyse av pasientens kropps-holdning og bygning, muskulatur og bevegelses mønster.
Deretter kartlegges funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoneri ledd og muskulatur.
Disse funnene relateres så opp mot sykehistorien.
 
Palpasjon (undersøkelse foretatt kun med hendene)
Kiropraktoren bruker palpasjon for å finne frem til smertekilder/punkter i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv. Alle ledd i bekken, ryggsøyle og nakke (også armer + bein) undersøkes med spesifikk bevegelsespalpasjon for leddlåsninger.
Triggerpunkter(smertepunkt til muskulatur) og irritasjon/feilfunksjon til ledd kan gi smerter/symptomer fjernt fra hvor problemet sitter. Dette kalles "referert smerte".

Ortopediske og nevrologiske tester
Både ortopediske og nevrologiske tester er med på å danne et grunnlag for å stille en funksjonell arbeidsdiagnose som så gir grunnlag for tilrettelegging av behandling med den hensikt å gjenopprette normal funksjon.

E-mail: ivarhs@online.no

Supplerende undersøkelser som feks røntgen/CT/MR etc.vil så bli vurdert.
Slike undersøkelser utføres oftest når kiropraktoren ønsker ytterligere informasjon for å ta stilling til om pasienten egner seg til kiropraktor-behandling. Røntgen bilder gir nyttig informasjon om slitasjeforandringer, skjevheter, medfødte sammenvoksninger til skjelettet, alt som kan påvirke kiropraktorens valg av behandlingsteknikker. Primært benyttes røntgen for åutelukke kontraindikasjoner til behandling som brudd, svulster og andre alvorlige sykdommer.
 
Behandling

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å gjenopprette normal bevegelsesfunksjon og redusere smerte i bevegelsesapparat og nervesystem.
Behandlingen består primært av manuell behandling av kroppens ledd og muskler.
 
Manipulasjonsbehandling
Ved manipulasjonsbehandling beveges et låst ledd ved et hurtig spesifikt håndgrep.
Denne raske, passive tøyningen av strukturene omkring leddet medfører en umiddelbar reflektorisk avspenning av overspent dyp muskulatur som har hindret leddet i å bevege seg normalt. Ofte separeres leddflatene og det høres et klikk. Ved hurtig separasjon av leddflatene oppstår det et vakuum inne i leddet og leddveske omdannes til små gassbobler. Etter manipulasjonsbehandling er det som regel bedret bevegelighet og redusert smerte, noe som høyst sannsynlig kan forklares utifra en rekke nevrofysiologiske mekanismer. Selve behandlingen er i motsetning til hva mange tror helt udramatisk og sjeldent forbundet med smerter.
 
God informasjon og sykdomsforståelse er viktige faktorer for behandlings-resultatet. Dette er kjente og dokumenterte faktorer, så det er viktig at pasienten stimuleres/ bevistgjøres til egenmestring.
Årsakssammenhenger avdekkes ofte gjennom hvordan pasienten reagerer på behandlingen såvel fysisk som psykisk, slik at diagnose og behandling vurderes fortløpende som en integrert prosess.

I "Tverrfaglige retningslinjer for behandling av akutte korsryggsmerter" utgitt i 2002 av Nasjonalt Ryggnettverk omtales behandlingsformen på grunnlag av gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon:

"Manipulasjon kan forkorte varighet av smerte, øke aktivitetsnivå og gi økt pasienttilfredshet sammenlignet med kontrollintervensjoner. Risiko ved manipulasjon er meget lav når det utføres av kvalifisert terapeut."
 
Bløtvevsbehandling
Kiropraktiske bløtvevsteknikker eksisterer i mange forskjellige varianter og anvendes i hovedsak for å påvirke spenningstilstander i muskulaturen.
Manuell triggerpunktbehandling er mye brukt, gjerne i kombinasjon med passive tøyninger. triggerpunkt behandling vha akunåler er også en effektiv behandlingsmetode og benyttes blant ved Hadeland kiropraktiske Senter.


Rehabilitering
Rehabilitering er en viktig del av den kiropraktiske behandlingen. Første del er å få pasienten raskest mulig tilbake i full funksjon bådei jobb og fritid.
Opprettholdelse av daglige funksjoner så langt det lar seg gjøre er viktig.
I denne prosessen vil ergonomiske tilpasninger/ forståelse være sentral.
Denne inkluderer alt fra sove-sitte-gå stilling, inn/ut av bil,
løfte/bøye teknikker etc. Spesifikke stabiliserende øvelser vil ofte være et nyttig og forebyggende verktøy.