Menu

Startside

Hva gjør en kiropraktor

Hva kan en kiropraktor hjelpe
deg med


Om kiropraktikk

Utdanning / Offentlig
godkjennelse /Trygderefusjon


Låsning

Klinikken

Lenker

Nyheter/artikler

Kontakt oss

Granstunet, 2711 Gran

Telefon: 61 33 15 88.

Domain:
www.hadelandkiropraktiskesenter.com

Copyright © 2008 HADELAND KIROPRAKTISKE SENTER

Om kiropraktikk

Kiropraktorens rolle

Kiropraktorer er eksperter på nerve-muskel-skjelettlidelser.
Hver fjerde nordmann som oppsøker helsevesenet med muskelskjelettlideler går til kiropraktor for å få hjelp for sine plager.

Norges rundt 400 kiropraktorer spiller i dag derfor en stor og viktig
rolle i helsetjenesten når det gjelder forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av lidelser i bevegelsesapparatet.

I 1989 ble kiropraktorer autorisert som den fjerde yrkesgruppen med
selvstendig behandleransvar på linje med leger, psykologer og tannleger.
Kiropraktorer er utdannet for å forebygge, diagnostisere, behandle og rehabilitere muskelskjelettlidelser.

I en rapport fra nasjonalt Ryggnettverk er muskelskjelettlidelser den hyppigste årsak til
legekontakt, sykmelding og uføretrygding. Totale kostnader er beregnet til mellom 37-44 milliarder kroner per år.

I følge Statens Helseundersøkelse har rundt 8 % av befolkningen har vært hos kiropraktor i løpet av siste år.
Dette tilsvarer at ca hver fjerde nordmann som oppsøker helsevesenet for muskelskjelettlidelser går til kiropraktor.
Rygglidelser er den klart største diagnosegruppen blant
kiropraktorpasientene. Kiropraktorer gir totalt fler ryggkonsultasjoner enn alle landets leger til sammen.

Andre vanlige diagnosegrupper er nakkesmerter, hodepine, migrene, svimmelhet, skuldersmerter, arm smerter, brystsmerter, bekkenlidelser, hoftesmerter og plager i kne, ankel og fot.

E-mail: ivarhs@online.no

Kiropraktikk anvendes av alle aldersgrupper i befolkningen fra
spedbarnalder til alderdom, de fleste pasientene befinner seg midt i yrkesaktiv alder og det er relativt lik kjønnsfordeling.
Fra 2006 ble kiropraktorbehandling generelt stønadsberettiget.
Samtidig ble kiropraktorers rettigheter utvidet med adgang til å sykmelde (inntil 8 uker), henvise til spesialist og fysioterapi.

Myndighetene har med dette i langt større grad tilrettelagt for at kiropraktorens kompetanse blir tilgjengelig og nyttiggjort i det samlede helsetjenestetilbudet for pasienter med muskelskjelettlidelser i fremtiden. Fra tidligere å være selvstendig ryggbehandler er kiropraktorens rolle gradvis blitt utvidet til å være primærkontakt og koordinator i forpliktende samhandling med det øvrige helsevesen og arbeids- og velferdsetaten.
Parallelt har det funnet sted en økende integrering av kiropraktikk innen forskning og utdanning. Med en forskningsbasert profesjonsutdanning som også er en mastergrad ligger veien åpen for en akademisk karriere vei gjennom forskning og doktorgradsstudier.